EN | ES | EU

Euskal Autonomia Erkidegoan sortzen den esne-gazuraren inbentario oso bat egin da; esne-gazur mota bakoitzaren bolumenak jaso dira, eta espazio-sakabanaketa eta urtarokotasuna kontuan hartu dira. Inbentarioa egiteko, aurreko azterketetan jasotako datuak eta identifikatutako gaztandegi guztietara bidalitako galdeketako datuak erabili dira, eta Eusko Jaurlaritzak emandako informazioarekin kontrastatu dira. Proiektuaren bizi osoan zehar berrituz joango da, beti datu […]

Read More

Esne-gazuraren laginketa planifikatu da, eta tamaina desberdineko hiru gaztandegitan hasi gara biltzen (handi bat, ertain bat eta bi txiki). Hurrengo hilabeteetan, beste gaztandegi bateko edo beste bi gaztandegitako laginak hartzea aurreikusten da. Gaztandegi horiek aurtisau-gaztandegiak izatea edo zona geografiko interesgarri bateko adierazgarria izatea da asmoa. Lortutako laginak proiektuaren hurrengo ekintzetarako interesgarritzat jo diren hainbat parametro […]

Read More